Календар

Обучение на АПБ за служителите на администрациите, отговорни за защитените територии

Обучение на АПБ за служителите на администрациите, отговорни за защитените територии В периода 22-26 април 2013 г. в гр. Трявна, Асоциацията на парковете в България (АПБ) ще проведе 5-дневно обучение за повишаване капацитета на служителите в администрациите, отговорни за опазване на защитените територии в района на Западна и Централна Стара планина. Ще бъдат застъпени теми, свързани с набиране на средства и привличане на доброволен труд, опазване на биоразнообразието, взаимодействие с други заинтересовани лица (национални и местни администрации, бизнеси, подкрепящи биоразнообразието, собственици на земеделски земи, НПО, медии и други), иновативни подходи за ефективното управление на природните ресурси и обмeн на опит чрез споделяне на успешни примери от работата на самите участници. Ще присъстват представители на парковите дирекции в България, Изпълнителната агенция по горите (ИАГ), Регионалните инспекции по околна среда и води (РИОСВ) и неправителствени организации (НПО).

Обучението се организира в рамките на българо-швейцарския проект „Да свържем опазването на природата и устойчивото развитие на селските райони“, който подробно ще бъде представено на участниците още на 23 април от инж. Тома Белев (Председател на УС на АПБ, партньор по проекта), от ръководителят на Звеното за управление на проекта - д-р Стоилко Апостолов (ФБЗ Биоселена), както и от други представители на партньорските организации - БФБ, БДЗП и др.

Над 20 експерти и учени са поканени да представят в рамките на интензивната обучителна програма най-новите тенденции, свързани с устойчиво управление на горите, природосъобразен туризъм, правни режими на ползване на земеделските земи, управлението на пашата, ПРСР и възможности за финансиране на устойчиво земеделие и биоразнообразие. Ще бъдат дискутирани връзките между бизнеса и устойчивото управление на природните ресурси, PR и комуникации, дарителството и работата с доброволци като възможност за работа на парковите администрации.

Сериозно внимание ще бъде отделено на темите, свързани с изучаване и опазване на биоразнообразието и по-специално на диви кози, пеперуди, бръмбари, мечки, орхидеи, лалугери и др. Ще се представят съвременни геоинформационни технологии за опазване на биоразнообразието, методи за наблюдение на животни и за разрешаване на конфликти (престъпления срещу защитени видове, електро-преносна мрежа и птици и др.).

Лекторите в обучението са от Изпълнителната агенция по околна среда, Българска академия на науките, Софийски университет, фондация „Помощ за благотворителността в България“, Българска геоинформационна компания, както и известните експерти д-р Стоян Бешков от НПМ при БАН, Стефан Аврамов от БФБ, Александър Дуцов от СДП Балкани, доц. Антоанета Петрова от Ботаническата градина на БАН, Константин Иванов от WWF, Вяра Стефанова и други.

На 25 април следобед за всички участници ще бъде организирано и посещение на терен за представяне на добри практики по управление на природни ресурси на Дирекцията на Природен парк „Българка“ и работата с местни бизнеси.

До този момент повече от 70 участника от администрациите на парковете са потвърдили своето участие в обучението.

Програмата по дни и часове може да изтеглите от документи, секция „Да свържем опазването на природата и устойчивото развитие на селските райони".

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

2650 посещения

OFF

Последно качено » Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони