Календар

„Биоселена“ споделя позицията на на IFOAM за предложението на ЕК за нов регламент за биопроизводството

„Биоселена“ споделя позицията на на IFOAM за предложението на ЕК за нов регламент за биопроизводствотоКато редовен член на of Европейската федерация на движенията за биологично земеделие (IFOAM EU) „Биоселена“ споделя позицията и загрижеността й по предложението на Европейската комисия за нов регламент за биологичното производство.

На 24 март Европейската комисия публикува предложение за нов регламент за биологичното производство и етикетирането на биологични продукти, допълнено с други документа, както и с доклад за оценка на въздействието и нов европейски план за биологичното земеделие. През последните десет години пазарът на ЕС за биологични продукти е нараснал четири пъти, а това налага актуализиране и приспособяване на правилата, така че секторът да продължи да се развива. Предложенията са резултат от процес, започнал през 2012, когато Комисията реши да направи преглед на настоящото законодателство и политическата рамка за биоземеделие. Предложението за нов регламент трябва да замени регламент 834/2007.

Обща позиция на IFOAM EU
IFOAM EU споделя целта на Комисията за устойчив растеж на биологичния сектор в цяла Европа. Уважава и намерението в предложението на Комисията за подобрен биорегламент, признава нуждата от по-нататъшно разработване на регламента на основата на биологичните принципи. Важно е това да бъде да бъде подкрепено, без да се създават пречки за биорастежа. Гражданите на Европа трябва да продължат да се възползват от биологичните храни и биоземеделието, запазвайки доверието си в цялата биоверига на ценностите.

Въпреки това обаче IFOAM EU смята, че предложението в сегашната си форма е неадекватно да постигне целите си и ще се провали в опита си да гарантира визия за увеличаващо се и организирано на принципи биологично развитие. По начина, по който е представен, предложеният регламент се основава на недовършена оценка за въздействието и не отчита много от препоръките, предложени от сектора през целия процес на преглед и ревизия на регулациите.

Излагайки някои ценни елементи, документът прибавя дори по-големи тежести отколкото преди и без да предлага каквито и да е истински ползи над сегашните регулации. В настоящата си форма предложението може да доведе до масов спад на биологичното производство в Европа, най-вече за сметка на малките биологични ферми и бизнеси, както и до по-малко развити райони. Той поставя под риск сектор, който е един от малкото положителни икономически истории на нарастващо търсене за устойчива храна в Европа, с пазар, който отговаря на очакванията на потребителите и общностите за висококачествена храна, като същевременно опазва и подобрява околната среда. Документът е провал и в отчитането на различната ситуация в отделните страни-членки на ЕС.

Освен че прави анали на предложението на ЕК, IFOAM EU отправя и конкретни предложения как да се развива биохраните и биологичното производство в Европа. Без съществени промени обаче IFOAM EU не бил имала друг избор освен да отхвърли предложението за нов регламент. would have no choice but to reject the proposal.

Вижте тук пълния текст на позицията на IOFAM EU, зад която и „Биоселена“ застава.
IOFAM EU за предлагания нов регламент за биопроизводство

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

1680 посещения

OFF

Последно качено » Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони