Календар

Предстои 5-дневно обучение за парковите администрации

Предстои 5-дневно обучение за парковите администрацииАсоциация на парковете в България организира трето поред 5-дневно обучение за повишаване капацитета на служителите в парковите администрации в периода 11.05.2015 - 15.05.2015 г. в хотел "Хемус", гр. Враца. Основната цел на обучението е повишаване капацитета на служителите на структурите и организациите, отговорни за опазването на природата, на защитените територии и НАТУРА 2000 мрежата. Обучението се провежда в рамките на проект „Да свържем опазването на природата и устойчивото развитие на селските райони", финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество чрез Фонда за реформи, свързани с участието на гражданското общество.

Лектори на обучението ще бъдат гл.ас. Евгени Цавков, Градимир Градев, инж. Ценко Ценов, ланд. арх. Людмила Димитрова и инж. Добромира Димова, доц. д-р Валерия Фол, д-р Ружена Кондева – Елчинова, районен прокурор Разлог, Николай Пончев - районен прокурор Тетевен, доц. д-р Христо Михайлов, доц. д-р Марияна Драганова, д-р Райна Начева, Районен съдия Станислав Цветков, арх. Веселин Веселинов, доц. дсн Анна Мантарова, представители на Оперативна програма "Околна среда", ОПРР 2014-2020, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж, инж. Вероника Фердинандова, Симеон Арангелов, доц. д-р Елиза Узунова, Янко Маринов, Стоян Михов, доц. д-р Стоян Бешков, Андрей Ралев, Боян Петров, гл. ас. д-р Диана Златанова, Александър Кашъмов, Иван Бедров, д-р Момчил Панайотов, д-р Стоилко Апостолов, инж. Николай Ненчев, Христина Клисурова.

В рамките на 5 работни дни ще се проведат общи срещи, няколко успоредно протичащи курсове и посещение на терен. До момента 20 участника са заявили участие в обучението.

Събитието се организира в изпълнение на Дейност А.3 по проект: „Да свържем опазването на природата и устойчивото развитие на селските райони“, финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество чрез Фонда за реформи, свързани с участието на гражданското общество.

За допълнителни въпроси по предстоящото обучение, моля не се колебайте да се свържете с нас на посочените координати в секция „КОНТАКТ” на електронната страница на Асоциация на парковете в България.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

2008 посещения

OFF

Последно качено » Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони