Календар

За трети път Асоциация на парковете в България ще обучава отговорните за опазването на природата по проект “За Балкана и Хората”

За трети път Асоциация на парковете в България ще обучава отговорните за опазването на природата по проект “За Балкана и Хората”Днес във Враца започва третото 5 дневно обучение на Асоциацията на парковете в България за повишаване капацитета на служителите на структурите и организациите, отговорни за опазването на природата, на защитените територии и НАТУРА 2000 мрежата. Над 70 човека от Дирекции на Природни и национални паркове, регионални инспекции по околна среда и води, неправителствени организации и др. ще се включат за трети път в мащабното обучение и ще обменят опит за постиженията и трудностите, с които се сблъскват в своята работа. В програмата тази година са включени лектори с международен опит в областта на природозащитата, лесовъдството, правото, социологията. Ще бъдат представени актуални теми, проучвания и тенденции, свързани със защитени територии и видове, със средата и с хората.

„Голяма част от лекциите са на лесовъдска тематика, предвид сериозните проблеми в управлението на горите в последните години. Обект на дискусия ще бъдат: климатичните промени и добрите практики в защитените територии, възможностите за финансиране, опазването на редки видове и други горещи теми“, заяви председателят на Асоциация на парковете в България и организатор на обучението Тома Белев. Част от лекциите включват разследване на престъпления и административни нарушения срещу горското стопанство и събиране на веществени доказателства, които ще бъдат водени от прокурорите д-р Ружена Кондева – Елчинова и Николай Пончев, „Защо не ме харесват - Новата комуникационна среда и ориентацията в нея“ ще представи журналистът Иван Бедров. Проблемът с катеренето, катерачите и защитените видове животни в „Не сме сами на скалите“, представена от Андрей Ралев и Боян Петров вероятно ще предизвика много дискусии сред участниците. По време на обучението ще се посети волиерата в ПП Врачански Балкан, където с представители на Зелени Балкани ще бъдат освободени от адаптационните им клетки белоглави лешояди и ще се направи демонстрация как се ловят пеперуди през нощта.

В рамките на обучението ще се проведат общи срещи, образователни курсове и посещение на терен. То се организира в рамките на проект „За Балкана и хората“, финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество чрез Фонда за реформи, свързани с участието на гражданското общество и ще се осъществи в периода 11-15.05.2015 г. в хотел “Хемус”, гр. Враца.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

1959 посещения

OFF

Последно качено » Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони