Календар

Фермерски продукти от Балкана на Фестивала на сливата - 2015

Фермерски продукти от Балкана на Фестивала на сливата - 2015Вкусни храни, произведени от фермери от защитени природни територии в Западна и Централна Стара планина, ще бъдат представени от „Биоселена“ през четирите дни на Български фестивал на сливата (19 - 22 септември 2015) в Троян.


Фермерите са подпомогнати по линия на българско-швейцарския проект „За Балкана и хората“, който от 2012 година работи за създаването на модел на печелившата връзка между запазването на природата и устойчивото развитие на селските райони в територии с висока природна стойност.

Чистите фермерски храни - мед, мляко, сирене и други - ще бъдат изложени на „Улицата на занаятите“ в рамките на Фестивала. "Български фестивал на сливата" дава възможност за бъдат популяризирани местни храни и продукти, представя различни занаяти, предлага атрактивни демонстрации и ритуали, както и поле за изява на любителското творчество.


Първото издание на „Български фестивал на сливата” е през 2011 година. Фестивалът е продължение и развитие в нови форми на популярния „Празник на сливата и троянската сливова ракия”, който пък възражда празнувания преди 80 години в троянското село Борима Празник на сливата. Традиционно се провежда в последната седмица на месец септември. Свързан е с основен поминък на Троянския край – отглеждането на сливи, производство на троянската сливова ракия и други продукти от сливи. ,,Български фестивал на сливата“ е отличен от международната фестивална платформа "Европа за фестивалите, Фестивалите за Европа" (ЕФФЕ) като един от най-добрите фестивали в Европа и е носител на престижната марка за качество "Европейски фестивал" за 2015/2016 г.


За трети пореден път Фондацията за биологично земеделие „Биоселена“ участва във Фестивала на сливата, като представя продукти от Балкана. От 2012 година фондацията координира изпълнението на четиригодишния българско-швейцарски проект „За Балкана и хората“ („Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“), най-големият проект, финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество чрез Фонда за реформи, свързани с участието на гражданското общество. Районът на проекта включва девет Натура 2000 зони в Западна и Централна Стара планина. По него работят Министерството на земеделието и храните, пет български и четири швейцарски неправителствени организации. С помощта на проекта в района на Западна и Централна Стара планина вече има девет фермери, регистрирани по Наредба 26 на МЗХ за преки продажби, предстои регистрацията на други десет. Фермерски храни се предлагат от мобилни хладилни витрини на пазарите в София и Стара Загора, на изложения и национални и местни фестивали.


Вижте тук подробната програма на Български фестивал на сливата: http://festivalnaslivata.com/bg/programme2015.html

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

1787 посещения

OFF

Последно качено » Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони