Календар

Националната генетична лаборатория ще установява породата на животните с най-модерни методи

Националната генетична лаборатория ще установява породата на животните с най-модерни методи„Националната генетична лаборатория ще ни позволи да ползваме най-съвременния метод за установяване на породата на животни“, заяви каза министърът на земеделието и храните Десислава Танева при откриването на Националната генетична лаборатория за ДНК анализ в Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството (ИАСРЖ). Министър Танева откри лабораторията заедно с директора на Федералната служба по земеделие на Конфедерация Швейцария д-р Бернард Леман, който е на двудневно работно посещение в България.


В България има 33 автохтонни (местни) породи, които са типично български, а 21 са селектираните във времето. „Тази лаборатория ще ни даде най-прецизния контрол по отношение и на прилагането на обвързаната подкрепа в областта на животновъдството, където подпомагането за селектирани животни е значително по-висока от тези които не са. Така най-точно ще контролираме тези животни, които се подкрепят със значително повече средства от останалите,“ каза министър Танева.

Определянето на породите с нови методи ще позволи резултатите да бъдат признати от международната общност и да се правят референтни ДНК – анализи. Новата лаборатория ще позволи да бъдат създадени генетични карти на националните породи и да могат ясно да се диференцират породите в България. Ще позволи още да се разкрият закономерности, необходими при разработване на развъдни стратегии и програми за съхранение на генетичните ресурси.

Лабораторията е оборудвана с високотехнологично оборудване за ДНК анализ на стойност 500 хил. лева. Финансирането е осигурено по българо-швейцарския проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“, известен с краткото си име „За Балкана и хората“ в рамките на Българо-швейцарската програма за сътрудничество.

Целта на проекта, в който ИАСРЖ участва заедно с още 5 български и 4 швейцарски партньори показва на практика, че връзката между запазването на природата и развитието на селските райони в територии с висока природна стойност може да е печеливша - за местните хора, за бизнеса и за околната среда. Проектът демонстрира работещия модел на опазване на природата и устойчиво развитие на селските райони, свързани с промени в националните политики за фермерите – преработка във фермата и директни продажби, екологичното законодателство, плащанията за екосистемни услуги, подкрепата за бизнеси, щадящи природата в района на проекта и др. Част от този модел е и съхраняването на местните, уникални породи животни.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

1360 посещения

OFF

Последно качено » Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони