Календар

Остават броени дни за включване в най-голямото национално обучение за експерти в системата на защитените територии

Остават броени дни за включване в най-голямото национално обучение за експерти в системата на защитените територииАсоциация на парковете в България (АПБ) организира четвърто обучение за повишаване капацитета на служителите на структурите и организациите, отговорни за опазването на природата, на защитените територии и НАТУРА 2000 зоните. Обучението ще се проведе в гр. Трявна в периода 30 май - 3 юни 2016 г. Поканени са лектори, които ще представят различни теми, проучвания и тенденции, свързани със защитени територии и видове, с околната среда и с хората.

По време на 5 дневното обучение ще бъдат застъпени теми, свързани с изпълнението на плановете за управление на защитените територии и зони, опазването на горите, престъпленията в защитените територии, сертифициране на горите и ще бъде споделен международен опит в управлението на защитените територии.

В рамките на обучението се събират експерти от цялата страна от Дирекции на национални паркове, Природни паркове, РИОСВ и НПО, които ще участват в общи срещи, образователни курсове и посещение на терен. За участие в обучението се приемат онлайн формуляри до 20.05.2016 г. Регистрационната форма може да намерите тук: http://goo.gl/forms/5fDy5KyZsY
Обучението се извършва в рамките на проект „За Балкана и хората“, финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество чрез Фонда за реформи, свързани с участието на гражданското общество. До този момент са обучени 143 експерта от 40 институции и организации.

Обучението се извършва в рамките на проект „За Балкана и хората“, финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество чрез Фонда за реформи, свързани с участието на гражданското общество. До този момент са обучени 143 експерта от 40 институции и организации.

Вижте повече на http://forthenature.org/swissprogramme

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

1958 посещения

OFF

Последно качено » Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони