Календар

Асоциация на парковете в България организира последно 5-дневно обучение по проект “За Балкана и хората”

Асоциация на парковете в България организира последно 5-дневно обучение по проект “За Балкана и хората”Асоциацията на парковете в България организира петото национално обучение за повишаване капацитета на служителите на структурите и организациите, отговорни за опазването на природата,. Обучението ще се проведе в периода 24-28 Април 2017 г. в х-л “Балкан”, с. Чифлик, общ. Троян.

Ежегодното петдневно обучение на Асоциацията е предназначено за работещите в сферата на защитените територии, защитените зони по Натура 2000, служителите на системата по горите и природозащитните неправителствени организации.

Поканени са български експерти, които ще представят различни теми в областта на защитените територии, Натура 2000 и горското стопанство, сред които представители на Изпълнителната агенция по горите, Софийския университет, Националния природонаучен музей, консултантски фирми, НПО и др.

Обучението се извършва в рамките на проект „За Балкана и хората“, финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество чрез Фонда за реформи, свързани с участието на гражданското общество. До този момент са обучени над 200 експерти от дирекциите на природните и национални паркове, РИОСВ, екологични НПО и др. Участвали са и представители не само от България, но и Молдова, Армения. Освен надграждане на капацитета на служителите чрез повече от 120 лекции и презентации до момента, друга важна цел на тези обучения е обмяната на опит, създаването на работеща мрежа от хора, които са свързани с опазването на системата от защитени територии и зони в страната.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

1624 посещения 1 коментара

Коментари

  1. Браво!
    2017-04-20 15:07:44

    Браво! Инициативата е похвална! Само дето нещо напоследък работещите в контролните органи (визирам предимно МОСВ, РИОСВ и ДНП) за защита на природата изгубиха мотивация за работа. Мизерни заплати, заринати с преписки, подложени на страхотен натиск, както от ръководството, така и от инвеститорите. На фона на това, служителите на ИАГ, ангажирани с управление на защитени територии, не просто рахатуват, а направо не съзнават защо получават заплати. Последните масово не познават и умишлено не прилагат ЗБР и ЗЗТ, а да осъществяват контролни функции по тези два закона за тях е кощунство! Там е неоползотворения бюджетен резерв за налагане спазването на природозащитните закони - в системата на ИАГ. Инициирайте спешни реформи, чрез които цялата ИАГ да премине от МЗХ към МОСВ. По този начин реално би се прекъснала порочната връзка между контролната и стопанска дейност в горите. Държавните горски предприятия нека си останат към МЗХ. Ето ви едно добро начало на съществени реформи в сектора "защита на природата"!

OFF

Последно качено » Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони