Календар

Остават броени дни до началото на второто обучение на Асоциация на парковете в България по проект 'За Балкана и Хората'

Остават броени дни до началото на второто обучение на Асоциация на парковете в България по проект 'За Балкана и Хората'Асоциация на парковете в България организира второ 5-дневно обучение по проект „Да свържем опазването на природата и устойчивото развитие на селските райони” за повишаване капацитета на служителите на структурите и организациите, отговорни за опазването на природата, на защитените територии и НАТУРА 2000 мрежата. Обучението ще се проведе в гр. Априлци в периода 26.05.2014-30.05.2014 г. Все още има места, затова ако сте представител на НПО, запишете се в това интересно и много полезно обучение.

За информация и записване: http://bg-parks.net/main.php?act=newsdetailed&rec=128

За участие в 5-дневното обучение са поканени представители на парковите дирекции в България, ИАГ, ИАОС, РИОСВ и НПО, представители на Министерството на околната среда и водите и Министерството на земеделието и храните.
В рамките на 5 работни дни ще се проведат общи срещи, няколко успоредно протичащи курсове и посещение на терен. В програмата на събитието ще бъдат включени редица теми, свързани с престъпленията против горското стопанство, принципите на развитието и логически грешки, адаптивното управление, основните правила за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки, биоразнообразието и други.
Обучението се организира в изпълнение на Дейност А.3 по проект: „Да свържем опазването на природата и устойчивото развитие на селските райони“, финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество чрез Фонда за реформи, свързани с участието на гражданското общество. Повече информация за проекта можете да намерите на следния линк: http://www.bg-parks.net/main.php?act=arhiv&act1=rez1&rec=197&id=198.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

2161 посещения

OFF

Последно качено » Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони