Календар

Виж „Бъдеще без въглища“

This text is replaced by the Flash movie.

Фините прахови частици представляват всекидневна невидима заплаха, която е сред причинители на респираторни заболявания. Това е посланието на новото видео „Пушек”, което „Грийнпийс”-България пусна официално на 17-ти септември. „Пушек“ цели да провокира интереса на зрителите да научат повече за вредите от горенето на въглища и възможните енергийни решения.

Видеото е реализирано със съдействието и подкрепата на група професионалисти. Творческата идея и сценарият за видеото са разработени от Радомир Иванов, Петър Пачолов и Петър Кесерджиев. Заснемането и реализацията е осъществено от Beardfrost Productions - режисьор на клипа е Александър Кристанов, оператор – Стоил Димитров.

„Пушек“ е част от кампанията „Бъдеще без въглища“, която „Грийнпийс“-България активно води повече от четири години. Целта на кампанията е да запознае обществеността със сериозните вреди, които добивът и горенето на въглища, нанасят върху здравето на хората и околната среда. Въглищата, които се горят в ТЕЦ за производството на електроенергия, замърсяват въздуха, водите и почвите. В резултат, през последните години България е на челни места по замърсен въздух в Европа по показатели като фини прахови частици и серен оксид.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

1603 посещения

OFF