Календар

Документален филм „Резерват Врачански карст”

This text is replaced by the Flash movie.

Документалният филм „Резерват Врачански карст” е посветен на биоразнообразието в защитената територия. Продукцията е реализирана по Приоритетна ос 3 на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013 г.” в рамките на проект № DIR-5113325-17-115 „Дейности по устойчиво управление на резерват „Врачански карст”, с бенефициент Регионалната инспекция по околната среда и водите – Враца.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ПРОДУЦЕНТ: Биота Филмс

СЦЕНАРИЙ
Ива Христова-Николова

КАМЕРА
Ива Христова-Николова
Борис Николов

МОНТАЖ
Ива Христова-Николова

МУЗИКА
(под лиценз Creative Commons 3.0)
с промени за нуждите на проекта

khidir: "Explosions"
http://ccmixter.org/files/khidir/18002

_ghost: "Cold Theme (Unlimited Bass Edition)"
http://ccmixter.org/files/_ghost/25388

cdk: "First Blood"
http://ccmixter.org/files/cdk/45617

ТОНРЕЖИСЬОР
Стамен Янев

ДИКТОР
Димитър Кръстев

РЕДАКТОР
Александър Маринов – Санчо

КОНСУЛТАНТИ
доц. д-р Борис Николов (ИБЕИ-БАН)
маг. биол. Георги П. Стоянов (ДЗХП)
гл. ас. д-р Николай Симов (НПМ-БАН)

Авторите на филма изказват благодарност на:
Андрей Стоянов
Владислав Христов
Елеонора Балканска
Николай Цанков
Росен Цонев
Стоян Георгиев
Цветан Златанов
Център за изследване и защита на прилепите (НПМ-БАН)

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

1835 посещения

OFF