Календар

Дебат: 'Промените в Закона за горите – 6 месеца по-късно'

This text is replaced by the Flash movie.

След приемането на Закона за изменение и допълнение на Закона за горите през 2015 г. бяха предприети важни мерки за намаляване на незаконните практики в горите, които неминуемо водят до ограничаване на незаконния дърводобив. Въпреки това, считаме, че не всички механизми за злоупотреби са прекратени, което налага всички заинтересовани страни – политици, бизнес, неправителствени организации и обикновени граждани,– да продължат обсъжданията как да се подобрява управлението и опазването на уникалната българска гора.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

1615 посещения

OFF