Календар

Златен противогаз за Бояджийска от граждани срещу горенето на отпадъци в София

This text is replaced by the Flash movie.

На 22 март група столичани връчиха златен противогаз на столичния зам.кмет Мария Бояджийска за приноса й към обогатяване на софийския въздух с химични вещества. Повод за отличието е планът на Столична Община да изгаря половината от битовите отпадъци на града в ТЕЦ София. Гражданите подариха на зам.-кметицата и осъвременен герб на София, който отразява новото развитие на града.

Гражданите очакваха появата лично на кметицата пред входа на хотел Балкан по повод откриване на международна конференция „От отпадъци към енергия“, организирана със съдействието на Столична Община [1], но непосредствено преди началото се оказа, че г-жа Фандъкова няма да присъства.

Тъй като входът за конференцията от 480 лева е непосилен за повечето обикновени жители на града, хората изразиха несъгласието с изгарянето на отпадъци в София пред сградата на хотела.

Основното искане на гражданските групи, участвали в акцията, е спиране на проекта и цялостна промяна на управлението на отпадъците в София.
Гражданите настояват за провеждане на широко обществено обсъждане на проекта, за което Столична община да поеме ангажимента да информира всички граждани на София, медии и институции и на което всички гледни точки да бъдат представени и обсъдени. Обсъждането трябва задължително да засяга не само темите за екологичните и здравни ефекти от проекта, но и изключително важната тема за икономическата равносметка от проекта. Тъй като инсталацията ще работи поне 30 години, местните данъкоплатци имат пълното право да знаят какви ще са разходите и ползите от този проект, както и да изразят своето мнение относно бъдещето на управлението на отпадъците в столицата.
Ако инсталацията за изгаряне на отпадъци заработи, Столична Община ще превръща потенциалните приходи от преработването на боклука в съвсем реални и дългосрочни разходи по изгарянето на отпадъците. По този начин Общината ще унищожава ценни суровини като пластмаси, картони, хартия и хранителни остатъци. Вместо това Общината може да оптимизира разходите за управлението на отпадъците като оползотворява максимално полезните материали чрез рециклиране, компостиране и производство на енергия от биогаз [2].

Исканията, които гражданите внесоха с официално писмо заедно с връчването на противогаза, са:
1. Настояваме спешно да започнете организацията на поредица от мащабни обществени обсъждания относно бъдещето на софийските отпадъци. Столична Община трябва да осведоми и покани всички граждани на София, медии и институции на тези обсъждания, където всички гледни точки и алтернативни предложения да бъдат представени и обсъдени обстойно.

2. Настояваме за справедлива такса смет според количеството неразделени отпадъци и достъпно разделно събиране до вратата за всички жители на града. Това ще даде необходимия стимул за столичани да поемат своята отговорност за по-чисто и ефективно управление на отпадъците на града. Настоящият модел на управление на отпадъците в София залага на несправедлива такса смет и скъпо управление на смесени битови отпадъци. Този подход е обиден за столичани, тъй като предполага, че ние сме неспособни да разделяме своите отпадъци, поради което това трябва да се прави от машини. Не съществува такова «вълшебно» съоръжение, което да е способно да раздели веднъж смесените отпадъци с качество и в количество, сравнимо с разделянето им от генератора още при източника. Примерът на Любляна, Зелена столица на Европа за 2016 г. и първа европейска столица за Нулеви отпадъци, убедително показва как можем да осъществим необходимата промяна.

По план в инсталацията трябва да се изгарят 180 000 тона гориво от смесени битови отпадъци годишно. „Горивото от отпадъци“ е значително по-замърсяващо от ползвания в момента природен газ. Ако предлаганата инсталацията за горене на отпадъци в ТЕЦ София заработи, тя ще отделя всеки ден през идните 30 години по близо 40 килограма фини прахови частици, както и коктейл от други опасни замърсители – диоксини, тежки метали, азотни оксиди и др. във вече силно замърсения въздух на София [3].

Екологично сдружение „За Земята“ подкрепя гражданските протести.

Становището на За Земята относно проекта

Бележки
1. Програмата за събитието
2. Съществуващата инсталация за производство на биогаз от хранителни остатъци на площадка Хан Богров към момента е единствената печеливша брънка от столичната система за управление на отпадъците.
3. Според доклада по Оценка на въздействието върху околната среда в резултат от проекта ще се отделят 12,8 тона фини прахови частици годишно. За 8000 работни часа на година, това се равнява на 38 килограма прах дневно или 1,6 кг прах на час, при планиран работен режим от 24 ч в денонощието.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

1657 посещения

OFF